Bryllup Bryllupstaler

Bryllupstaler

Vi hjelper deg gjerne

Forskjellige typer bryllupstaler

Du trenger ikke å holde en vanlig tale. Det kan bli vellykket med en annen vri, slik som for eksempel

  • Vanlig tale
  • Eventyrtale
  • Tale på rim
  • En kort tale pluss en sang
  • Sang i stedet for tale

Om bryllupstaler

Hva skal en bryllupstale inneholde?

Siden dette er din tale til brud/brudgom eller begge, bør du tenke over hva som kjennetegner ditt forhold til brudeparet. Er du mor eller far, er det naturlig å ta med noe fra barndoms- og ungdomstid. Du bør også trekke fram egenskaper du setter pris på, og hvis du ønsker å lage talen litt humoristisk, kan du sette dette litt på spissen og erte litt.

En forlover forteller om deres forhold og de egenskapene hun/han setter pris på. Det kan være humor, lojalitet, hjelpsomhet, fortrolighet o.l. Eksempler på disse egenskapene kan trekkes fram, slik at gjestene både kjenner igjen brud/brudgom, men også får innblikk i andre sider ved personen.

Oppbygning av bryllupstale

Noen bygger opp talen kronologisk. Foreldre starter da med barndom, fortsetter med ungsdomsår og forteller så om nåtiden. Det kan blir kjedelig for tilhørerne. Starter du i stedet med nåtiden og trekker linjer til barndom- og ungdomstid, blir talen mer levende. Du kan for eksempel si noen ord om at bruden er veldig pertentlig og at det alltid er ryddig hos dem. Deretter kan du si noe om at hun også var slik fra hun var bitte liten, men at hun i ungdomstiden ikke tok seg tid til slike uvesentlige ting som å rydde. Er du en av foreldrene, kan du kanskje si noe selvironisk, som at hun i barndommen liknet på far, så var det mor, og deretter far igjen. Og nå må brudgommen i likhet med svigermor stadig lete etter rotet sitt som «plutselig» er borte vekk..

Skal talen være seriøs eller morsom?

Det forventes at brudgommens forlover holder en morsom tale som gjerne er litt fleipet, men er du ikke humoristisk til vanlig, er det kanskje best å legge an en altfor humorstisk tone. Litt humor vil som regel være vellykket, og bryllupsgjestene er et takknemlig publikum. De er positivt innstilt og ønsker å le litt for å løse opp stemningen.

En veldig følelsesladet tale kan bli mindre vellykket, fordi du selv blir så lett rørt at stemmen kan bli grøtet. Gjestene kan også føle seg ille berørt hvis du tar opp temaer som passer bedre på tomannshånd. Husk at det du ønsker å si, ikke bare er en tale til brud/brudgom, men også en tale til gjestene.

Sitater og vitser

Skal du fortelle en vits, må den være kort og det må være lett å forstå poenget. Et sitat kan brukes for å understreke det du ønsker å si, men husk å oppgi kilden til sitatet.

Oppsummering

  • Innholdet i talen bør ikke bygges opp i kronologisk rekkefølge.
  • Velg et par, tre egenskaper du vil framheve.
  • Bruk gjerne sitater som støtter opp under det du vil si.
  • Fortell om ditt forhold til brud/brudgom.
  • Du kan krydre talen med litt humor selv om du til vanlig er en seriøs person.

Brudgommens tale

Nå gjelder det...

Tørr i munnen, skjelven på hendene...
Det store øyeblikket er kommet og du skal holde brudgommens tale. Alle blikk er rettet mot deg, og bruden sitter der, full av forventning. Er du godt forberedt, er nervene kanskje ikke på høykant...?

Dette er talen du holder én gang i livet, og du har strevd med å finne de rette formuleringene. Kanskje har du kjøpt noen ferdige taler på nettet, slik at du har fått litt inspirasjon og sett hvordan en tale kan bygges opp? Da er du blant de heldige, for da starter du ikke på bar bakke.

Forberedelser

I ukene før bryllupet bør du forberede deg på talen. Du skriver ned punkter du ønsker å ta med, stryker og tilføyer. Hvilke egenskaper ved bruden setter du størst pris på? Hvilke episoder kan du dra fram? Kan du få til en humoristisk vri på talen, eller er du redd for at dine evt. morsomheter ikke vil bli godt mottatt?

Brudens tale

Mer vanlig at bruden holder tale

Det er blitt vanlig at bruden holder tale for brudgommen, men det er strengt tatt ikke nødvendig. Mange ønsker i stedet å bruke en sang. Vil du skrive en tale, bør du kanskje ikke gjøre den for rørende. Det er lett å felle noen tårer under talene, og blir talen for rørende, kan det bli vanskelig å framføre den. Brudgommen kan også føle seg ille til mote hvis det blir for mange kjærlighetserklæringer i talen. Prøv gjerne å holde en litt humoristisk tone, og vent med de store kjærlighetserkæringene til dere er på tomannshånd.

En sang kan være en god erstatning

Du kan få sagt mye i en sang, og mange slapper bedre av i bryllupet dersom de i stedet har en sang til brudgommen. Allsang høyner også stemningen i bryllupet.

Tale fra forlover

Begynn med talen i god tid. Skriv ned stikkord, for da begynner underbevisstheten å jobbe. Det vil dukke opp ting du ønsker å ha med i talen, ting du vil stryke, og når du setter deg ned for å skrive, vil alt gli mye lettere. Ha derfor gjerne en notisbok tilgjengelig. Ideene dine kan komme til deg på de underligste steder, og da gjelder det om å ikke la disse gå i glemmeboka.

Står du fast, kan du gjerne spørre andre om hvordan de oppfatter bruden/brudgommen. Disse innspillene kan hjelpe deg til å lage din egen liste over egenskaper du vil dra fram, for selv om du skal fortelle om brud/brugdom slik som du ser ham/henne, er det også viktig at gjestene kjenner ham/henne igjen. En forlovertale til brudgom skal helst være morsom, men er du ikke en humoristisk person, er det helt greit å holde en seriøs tale. Å være krampaktig morsom, gagner ingen.

Tale til bruden fra foreldre

Dette regnes som kveldens hovedtale, og er ikke bare en tale til bruden, men vel så mye til brudeparet. Brudgommen skal selvsagt omtales i positive vendinger, og han skal, etter gammel skikk. ønskes velkommen til familien på ordentlig.

Du trenger ikke å holde en vanlig tale. En tale utformet som et eventyr/fortelling kan gjøre stor lykke. Det samme gjelder taler på rim. Du kan også ta med et dikt eller avslutte med en sang. Mulighetene er mange.

Toastmaster

Skal du være toastmaster, bør du forberede deg grundig.

Som toastmaster skal du lede festen, gi gjestene opplysninger, introdusere talerne, vurdere når det passer med sanger, styre selskapslekene, lese telegrammer og gjerne komme med noen bemerkninger som får opp stemningen.

Det er viktig at du klarer å ha oversikten og ta ting på sparket. Les mer om toastmasters oppgaver på vårt nettsted Sanger og taler.