Minneord

Minneord i kirken eller kapellet

I en begravelse eller bisettelse blir det stadig vanligere at en pårørende holder en minnetale til ære for den avdøde. Tidligere var det presten som i kirkelig begravelse inkluderte minneord i sin preken – da selvsagt etter å ha fått informasjon fra de pårørende. Disse talene varierer i kvalitet. Det er ikke alltid presten klarer å formidle informasjonen til de pårørendes fulle tilfredshet. Holder man talen selv, har man mer kontroll over formidlingen og talen kan bli mer personlig. På Munter kan vi hjelpe deg med å skrive en minnetale.

Minnetale – innhold

Faste opplysninger som bør være med
  • Fullt navn
  • Fødselsår/alder
  • Ektefelle og barn
  • Yrke
En liten fortelling om vedkommendes liv

Hvor vedkommende vokste opp, hvor han/hun traff sin ektefelle, hvor de har bodd, barn de fikk, hobbier/interesser som opptok mye av hans/familiens tid etc. Hans/hennes egenskaper som familie og venner satte pris på.

Minnetale – oppbygging

Husk at talen ikke skal være til den avdøde, men en tale til alle dem som er samlet til et siste farvel.

Start

Vi er samlet her for å ta farvel med NN. Etter et langt sykeleie døde han på XX sykehjem den 31 mars i en alder av 72 år. Han etterlater seg kona NN og barna NN og NN.

Midtdel

NN var en sosial person som var svært godt likt. Helt fra han var en liten gutt på XX, var han interessert i dyr og friluftsliv, og gjennom livet har han vært på utallige fjellturer. osv

Sluttdel

Og med dette lyser vi fred over NNs minne/ Med stor respekt og i dyp takknemlighet lyser vi nå fred over NNs gode minne.

Nekrolog

Mange ønsker å hedre en avdød med en nekrolog – en lengre notis i avisen. Flere aviser ønsker ikke at familiemedlemmer skal skrive denne.

Aftenposten har disse reglene

«Innsendte nekrologer skal ikke være på mer enn 1800 tegn inkludert ordmellomrom. Redaksjonen ber om at minneordene inneholder opplysninger om avdødes alder og dødsdato.

Hovedregelen er at nekrologer skal trykkes senest 30 dager etter dødsdatoen. De skal være skrevet i omtaleform og undertegnet av én eller flere personer som ikke er i nær slekt med avdøde.»

Nekrologen bør gi en generell omtale av den avdøde og den avdødes forhold til avsender.. Eksempelvis bør man ikke skrive «Vi dro på mange ferieturer sammen», men i stedet skrive «Han likte godt å dra på ferieturer med gode venner».

Trenger du hjelp til nekrolog eller minnetale? Kontakt oss.