Hvordan setter jeg inn jubilantens navn i sangen?

Sammen med sangen får du tilsendt ulike forslag til verselinjer.

Eksempel

Sangen har denne verselinjen som kan skiftes ut
Vi gratulerer deg, tenk nå er du kokonfirmant.

Navn

Velg verselinjer med navn som har like mange stavelser som din konfirmants navn.

Her ser du også hvor trykket legges.

Linn
Emm-a, Ka-trin         
Lill-i-an, Me-re-te, Linn-Ka-trin
E-li-sa-beth, Hen-ri-ett-e

Navn på 1 stavelse

Vi gratulerer Linn som i dag er konfirmant.

Navn på 2 stavelser

Vi gratulerer Emma, vår flotte konfirmant
Katrin vi gratulerer, vår flotte konfirmant.

Navn på 3 stavelser

Deg Lillian vi hyller, vår flotte konfirmant
Vi hyller nå Merete, vår flotte konfirmant
Linn Katrin vi gratulerer – tenk du er konfirmant,

Navn på 4 stavelser

Elisabeth vi hyller – tenk du er konfirmant,
Henriette vil vi hylle – tenk du er er konfirmant,

Hvordan kan jeg vite at sangen passer?

Det kan vi ikke garantere, så du må regne med at du kanskje må redigere litt selv. De fleste sangene leveres med ekstra vers og verselinjer. Ønsker du å endre på sangen, kan du bytte ut vers og verselinjer med andre av våre forslag.