Tilpasning av bryllupssanger

Hvordan tilpasser jeg sangen?

De personlige bryllupssangene leveres med alternative vers og alternative verselinjer. Du kan også selv skrive inn ord, vers og verselinjer.

Kan jeg bruke sangen uten å nevne brud og brudgoms navn?

Flere av sangene er uten navn. Klikk på knappen «Vis mer» i produktlisten for mer informasjon. 

Hvordan setter jeg inn brud og brudgoms navn?

Du får tilsendt mange forskjellige verselinjer med ulike kombinasjoner navn.

Eksempel på melodien «Bamsens fødselsdag»

Vi gratulerer brudeparet – ønsker dem det beste.
Når Pål har fått sin kjære, har han jo det aller meste.

Vi viser her et par forskjellige kombinasjoner

1. Når Pål har fått sin Emma, har han jo det aller meste.
2. Når Martin har fått Linn, så har han jo det aller meste.

Heter brudgommen Tom og bruden Eva, bruker du den første verselinjen.
Heter brudgommen Anders og bruden Siv , bruker du den andre verselinjen.

Navn som brukes i sangene

Linn
Emma
Katrin
Lillian
Merete
Linn Katrin
Elisabeth
Henriette

Pål
Martin
André
Jonatan
Kristoffer
Pål André
Sebastian
Aleksander

 
 

 

Liste over navn på mer enn 1 stavelse

Guttenavn
Jentenavn


Gutter/menn

Navn Bruk
Abraham Jonatan
Adam Martin
Adnan Martin
Adrian Jonatan
Agnar Martin
Ahmad Martin
Ahmed Martin
Ahmet Martin
Aksel Martin
Alan Martin
Albert Martin
Alex Martin
Alexander Aleksander
Alfred Martin
Ali Martin
Allan Martin
Amund Martin
Anders Martin
André André
Andreas Kristoffer
Andres André
Andrew Martin
Anfinn Martin
Annar Martin
Ansgar Martin
Anthony Jonatan
Anton Martin
Antonio Sebastian
Are Martin
Arent Martin
Arild Martin
Arne Martin
Arnfinn Martin
Arnljot Martin
Arnold Martin
Arnstein Martin
Arnulf Martin
Aron Martin
Arthur Martin
Artur Martin
Arve Martin
Arvid Martin
Asbjørn Martin
Asgeir Martin
Aslak Martin
Asle Martin
Asmund Martin
Atle Martin
Audun Martin
August Martin
Axel Martin
Bastian Jonatan
Bendik Martin
Benjamin Jonatan
Benny Martin
Bernhard Martin
Bertil Martin
Birger Martin
Bjarne Martin
Bjarte Martin
Bjørge Martin
Bjørn-Erik Kristoffer
Bjørnar Martin
Borgar Martin
Brage Martin
Brede Martin
Brian Martin
Brynjar Martin
Brynjulf Martin
Børge Martin
Børre Martin
Carlos Martin
Carsten Martin
Casper Martin
Cato Martin
Christen Martin
Christer Martin
Christian Jonatan
Christoffer Kristoffer
Christopher Kristoffer
Dagfinn Martin
Daniel Jonatan
David Martin
Dennis Martin
Didrik Martin
Eddie Martin
Edgar Martin
Edin Martin
Edmund Martin
Edvard Martin
Edvin Martin
Edward Martin
Egil Martin
Eigil Martin
Eilert Martin
Eilif Martin
Einar Martin
Eirik Martin
Eivind Martin
Eldar Martin
Elias Kristoffer
Ellev Martin
Elling Martin
Emil Martin
Endre Martin
Enok Martin
Eric Martin
Erich Martin
Erik Martin
Erland Martin
Erlend Martin
Erling Martin
Esben Martin
Eskil Martin
Eskild Martin
Espen Martin
Evald Martin
Even Martin
Eystein Martin
Eyvind Martin
Fabian Jonatan
Felix Martin
Ferdinand Jonatan
Filip Martin
Flemming Martin
Freddy Martin
Frederik Martin
Fredrick Martin
Fredrik Martin
Fridtjof Martin
Frithjof Martin
Frode Martin
Gabriel Jonatan
Gaute Martin
Georg Martin
George Martin
Gerhard Martin
Gisle Martin
Gjermund Martin
Gudbrand Martin
Gudmund Martin
Gulbrand Martin
Gunder Martin
Gunnar Martin
Gunvald Martin
Gustav Martin
Guttorm Martin
Gøran Martin
Haagen Martin
Haakon Martin
Haldor Martin
Halfdan Martin
Hallgeir Martin
Hallstein Martin
Hallvard Martin
Halvar Martin
Halvard Martin
Halvdan Martin
Halvor Martin
Hamza Martin
Hans-Petter Kristoffer
Harald Martin
Harry Martin
Hasan Martin
Hassan Martin
Heine Martin
Helge Martin
Hendrich Martin
Henning Martin
Henrich Martin
Henrik Martin
Henry Martin
Herbjørn Martin
Herman Martin
Hermann Martin
Hermod Martin
Hilmar Martin
Hjalmar Martin
Hogne Martin
Holger Martin
Hugo Martin
Hussein Martin
Håkon Martin
Håvar Martin
Håvard Martin
Ian Martin
Idar Martin
Ingar Martin
Inge Martin
Ingebrigt Jonatan
Ingmar Martin
Ingolf Martin
Ingvald Martin
Ingvar Martin
Ingve Martin
Isak Martin
Ismail Martin
Ivan Martin
Ivar Martin
Iver Martin
Jacob Martin
Jakob Martin
Jamal Martin
James Martin
Jan-Erik Kristoffer
Jarand Martin
Jardar Martin
Jarle Martin
Jesper Martin
Jimmy Martin
Joachim Jonatan
Joacim Jonatan
Joakim Jonatan
Joar Martin
Johan Martin
Johan André
Johanes Kristoffer
Johann Martin
Johannes Kristoffer
Johnny Martin
Jomar Martin
Jonas Martin
Jonatan Jonatan
Jonathan Jonatan
Jone Martin
Jonny Martin
José André
Josef Martin
Joseph Martin
Jostein Martin
Juan Martin
Julian Jonatan
Julius Jonatan
Jøran Martin
Jørgen Martin
Jørund Martin
Kaare Martin
Karstein Martin
Karsten Martin
Kasper Martin
Kato Martin
Kennet Martin
Kenneth Martin
Ketil Martin
Kevin Martin
Khalid Martin
Kim-André Pål André
Kjartan Martin
Kjetil Martin
Kolbjørn Martin
Konrad Martin
Kristen Martin
Krister Martin
Kristian Jonatan
Kristoffer Kristoffer
Krzysztof Martin
Kyrre Martin
Kåre Martin
Lars-Erik Kristoffer
Lasse Martin
Laurits Martin
Lauritz Martin
Leander Kristoffer
Lennart Martin
Leo Martin
Leon Martin
Leonard Jonatan
Levi Martin
Linus Martin
Lorentz Martin
Louis Martin
Lucas Martin
Ludvig Martin
Ludvik Martin
Lukas Martin
Magnar Martin
Magne Martin
Magnus Martin
Malvin Martin
Marco Martin
Marcus Martin
Mario Jonatan
Marius Jonatan
Markus Martin
Martin Martin
Martinus Sebastian
Marvin Martin
Mathias Kristoffer
Mathis Martin
Matias Kristoffer
Mattias Jonatan
Mattis Martin
Mehmet Martin
Michael Martin
Michel André
Mikael Martin
Mikal Martin
Mikkel Martin
Morgan Martin
Morten Martin
Narve Martin
Nicholas Jonatan
Nicklas Martin
Niclas Martin
Nicolai Pål André
Nicolas Jonatan
Nicolay Pål André
Niklas Martin
Nikolai Pål André
Nikolas Jonatan
Noah Martin
Noralf Martin
Normann Martin
Norvald Martin
Oddbjørn Martin
Oddgeir Martin
Oddleif Martin
Oddmund Martin
Oddvar Martin
Oddvin Martin
Odin Martin
Odvar Martin
Ola Martin
Olaf Martin
Olai André
Olav Martin
Ole Martin
Ole-Jørgen Aleksander
Ole-Martin Aleksander
Ole-Petter Aleksander
Oliver Jonatan
Oluf Martin
Olve Martin
Omar Martin
Oscar Martin
Oskar Martin
Osman Martin
Osvald Martin
Ottar Martin
Otto Martin
Ove Martin
Patrick Martin
Patrik Martin
Peder Martin
Per-Arne Kristoffer
Per-Erik Kristoffer
Peter Martin
Petter Martin
Philip Martin
Phillip Martin
Piotr Martin
Preben Martin
Ragnar Martin
Ragnvald Martin
Rasmus Martin
Raymond Martin
Reidar Martin
Reinert Martin
Remi Martin
Remy Martin
René André
Richard Martin
Rikard Martin
Rino Martin
Roald Martin
Roar Martin
Robert Martin
Robin Martin
Roger Martin
Ronald Martin
Ronnie Martin
Ronny Martin
Ruben Martin
Rudi Martin
Rudolf Martin
Runar Martin
Rune Martin
Samuel Jonatan
Sander Martin
Sebastian Sebastian
Severin Pål André
Sigbjørn Martin
Sigfred Martin
Sigmund Martin
Sigurd Martin
Sigvald Martin
Sigvart Martin
Sigve Martin
Simen Martin
Simon Martin
Sindre Martin
Sivert Martin
Snorre Martin
Sondre Martin
Stefan Martin
Steffen Martin
Steinar Martin
Stephan Martin
Stephen Martin
Steven Martin
Stian Martin
Sture Martin
Sturla Martin
Ståle Martin
Svein-Erik Kristoffer
Sveinung Martin
Sverre Martin
Syver Martin
Sølve Martin
Søren Martin
Tage Martin
Tarald Martin
Tarjei Martin
Teodor Jonatan
Terje Martin
Theo Martin
Theodor Jonatan
Thomas Martin
Thoralf Martin
Thorbjørn Martin
Thore Martin
Thorleif Martin
Thormod Martin
Thorstein Martin
Thorvald Martin
Tobias Kristoffer
Tom-Erik Kristoffer
Tomas Martin
Tommy Martin
Tonny Martin
Tony Martin
Tor-Arne Kristoffer
Tor-Erik Kristoffer
Toralf Martin
Torben Martin
Torbjørn Martin
Tore Martin
Torfinn Martin
Torgeir Martin
Torger Martin
Torgrim Martin
Torje Martin
Torjus Martin
Torkel Martin
Torkil Martin
Torkild Martin
Torleif Martin
Torleiv Martin
Tormod Martin
Torodd Martin
Torolf Martin
Torstein Martin
Torvald Martin
Tosten Martin
Trygve Martin
Tønnes Martin
Ulrik Martin
Vebjørn Martin
Vegar Martin
Vegard Martin
Vemund Martin
Vetle Martin
Victor Martin
Vidar Martin
Viggo Martin
Viktor Martin
Vilhelm Martin
Viljar Martin
Villy Martin
Vincent Martin
Walter Martin
Werner Martin
Widar Martin
Wiggo Martin
Wilhelm Martin
William Jonatan
Willy Martin
Yngvar Martin
Yngve Martin
Yusuf Martin
Øistein Martin
Øivind Martin
Ørjan Martin
Ørnulf Martin
Øystein Martin
Øyvin Martin
Øyvind Martin
Ådne Martin
Åge Martin
Åsmund Martin

Jenter/kvinner

Navn Bruk
Ada Emma
Adele Merete
Agathe Merete
Agnes Emma
Agnete Merete
Agnethe Merete
Aida Emma
Ailin Katrin
Aina Emma
Aisha Emma
Aleksandra Henriette
Alette Merete
Alexandra Henriette
Alfhild Emma
Alice Merete
Alida Merete
Alina Merete
Alise Merete
Alma Emma
Alva Emma
Alvhild Emma
Alvilde Merete
Amalie Elisabeth
Amanda Merete
Amina Merete
Amy Emma
Ana Emma
Anbjørg Emma
Andrea Merete
Andrine Merete
Ane Emma
Anett Katrin
Anette Merete
Angela Merete
Angelica Elisabeth
Anine Merete
Anita Merete
Anja Emma
Anlaug Emma
Ann Emma
Ann-Christin Linn Katrin
Ann-Helen Linn Katrin
Ann-Karin Linn Katrin
Ann-Kristin Linn Katrin
Ann-Mari Linn Katrin
Anna Emma
Annbjørg Emma
Anne Emma
Anne-Berit Henriette
Anne-Brit Linn Katrin
Anne-Britt Linn Katrin
Anne-Grete Henriette
Anne-Grethe Henriette
Anne-Kari Henriette
Anne-Lene Henriette
Anne-Lise Henriette
Anne-Marit Henriette
Anne-Mette Henriette
Anneli Linn Katrin
Annelise Henriette
Annette Merete
Annfrid Emma
Anni Emma
Annie Emma
Annika Lillian
Anniken Lillian
Annlaug Emma
Anny Emma
Arna Emma
Arnhild Emma
Asbjørg Emma
Aslaug Emma
Asta Emma
Astri Emma
Astrid Emma
Audhild Emma
Audny Emma
Aurora Merete
Ayse Emma
Barbara Emma
Barbro Emma
Beate Emma
Beathe Merete
Beatrice Linn Katrin
Belinda Merete
Benedicte Henriette
Benedikte Henriette
Bente Emma
Benthe Emma
Bergit Emma
Bergliot Emma
Bergljot Emma
Berit Emma
Berith Emma
Berta Emma
Bertha Emma
Berthe Emma
Bertine Merete
Betina Merete
Betsy Emma
Bettina Merete
Betty Emma
Birgit Emma
Birgith Emma
Birgitta Merete
Birgitte Merete
Birte Emma
Birthe Emma
Bodil Emma
Borghild Emma
Borgny Emma
Brita Emma
Britta Emma
Brynhild Emma
Camilla Merete
Carina Merete
Carine Merete
Carmen Emma
Caroline Henriette
Cassandra Merete
Catharina Henriette
Catherine Henriette
Cathrin Katrin
Cathrine Merete
Catrine Merete
Cecilia Elisabeth
Cecilie Elisabeth
Celina Merete
Celine Merete
Cesilie Elisabeth
Charlotte Merete
Christel Emma
Christiane Henriette
Christin Emma
Christina Merete
Christine Merete
Cicilie Elisabeth
Clara Emma
Claudia Lillian
Connie Emma
Cornelia Elisabeth
Dagfrid Emma
Dagmar Emma
Dagny Emma
Dagrun Emma
Daniela Henriette
Desiree Linn Katrin
Diana Merete
Dina Emma
Dordi Emma
Doris Emma
Dorthe Emma
Dorthea Merete
Ebba Emma
Edel Emma
Edit Emma
Edith Emma
Edle Emma
Edna Emma
Edny Emma
Eileen Katrin
Eira Emma
Eirin Emma
Eivor Emma
Elbjørg Emma
Eldbjørg Emma
Eldrid Emma
Elen Emma
Elena Merete
Elfrid Emma
Eli Emma
Elida Merete
Elin Emma
Elina Merete
Eline Merete
Elinor Lillian
Elisa Merete
Elisabet Elisabeth
Elisabeth Elisabeth
Elise Merete
Elizabeth Elisabeth
Ella Emma
Ellen Emma
Ellinor Emma
Elly Emma
Elna Emma
Elsa Emma
Else Emma
Elsie Emma
Elvira Merete
Embla Emma
Emilia Elisabeth
Emilie Elisabeth
Emilie Elisabeth
Emily Lillian
Emine Merete
Emma Emma
Emmy Emma
Erica Merete
Erika Merete
Erle Emma
Erna Emma
Ester Emma
Esther Emma
Eva Emma
Evelyn Lillian
Ewa Emma
Fadumo Merete
Fanny Emma
Fatima Merete
Fatma Emma
Fredrikke Merete
Frida Emma
Fride Emma
Frøya Emma
Frøydis Emma
Gerda Emma
Gina Emma
Gitte Emma
Gjertrud Emma
Greta Emma
Grete Emma
Gretha Emma
Grethe Emma
Gudny Emma
Gudrun Emma
Gudveig Emma
Gullborg Emma
Gunbjørg Emma
Gunda Emma
Gunhild Emma
Gunlaug Emma
Gunnbjørg Emma
Gunnhild Emma
Gunnlaug Emma
Gunnvor Emma
Gunvor Emma
Guri Emma
Guro Emma
Gyda Emma
Gøril Emma
Haldis Emma
Halldis Emma
Hanna Emma
Hannah Emma
Hanne Emma
Harriet Lillian
Hatice Katrin
Hedda Emma
Hedvig Emma
Hege Emma
Heidi Emma
Helen Katrin
Helena Merete
Helene Merete
Helga Emma
Helle Emma
Henny Emma
Henriette Henriette
Henrikke Merete
Herborg Emma
Herdis Emma
Hilda Emma
Hilde Emma
Hildegunn Lillian
Hildur Emma
Hilma Emma
Hjørdis Emma
Hulda Emma
Iben Emma
Ida Emma
Idun Emma
Idunn Emma
Ina Emma
Ine Emma
Inga Emma
Inge Emma
Ingebjørg Lillian
Ingeborg Lillian
Ingelin Linn Katrin
Inger Emma
Inger-Lise Henriette
Ingerid Emma
Ingfrid Emma
Inghild Emma
Ingjerd Emma
Ingri Emma
Ingrid Emma
Ingun Emma
Ingunn Emma
Ingvil Emma
Ingvild Emma
Ingvill Emma
Iren Katrin
Irene Merete
Irina Merete
Iris Emma
Irma Emma
Irmelin Lillian
Isabel Emma
Isabell Linn Katrin
Isabella Henriette
Isabelle Linn Katrin
Iselin Linn Katrin
Jane Emma
Janet Katrin
Janicke Lillian
Janita Merete
Janne Emma
Janniche Lillian
Jannicke Lillian
Jannike Lillian
Jasmin Emma
Jeanett Katrin
Jeanette Katrin
Jennifer Lillian
Jenny Emma
Jessica Lillian
Jette Emma
Joanna Merete
Jofrid Emma
Johanna Merete
Johanne Merete
Jorid Emma
Jorun Emma
Jorund Emma
Jorunn Emma
Josefine Henriette
Josephine Henriette
Judit Emma
Judith Emma
Julia Lillian
Juliane Henriette
Julianne Henriette
Julie Lillian
June Emma
Juni Emma
Kaia Emma
Kaisa Emma
Kaja Emma
Kajsa Emma
Kamilla Merete
Karen Emma
Kari Emma
Kari-Anne Henriette
Karianne Henriette
Karin Emma
Karina Merete
Karine Merete
Karla Emma
Karoline Henriette
Katarina Henriette
Katharina Henriette
Kathinka Merete
Kathrine Merete
Katinka Merete
Katja Emma
Katrin Katrin
Katrine Emma
Kerstin Emma
Kine Emma
Kirsten Emma
Kirsti Emma
Kitty Emma
Kjellaug Emma
Kjellfrid Emma
Kjellrun Emma
Kjersti Emma
Kjerstin Emma
Klara Emma
Konstanse Merete
Kristi Emma
Kristiane Henriette
Kristin Emma
Kristina Merete
Kristine Emma
Laila Emma
Lajla Emma
Laura Emma
Lea Emma
Leah Emma
Leikny Emma
Leila Emma
Lena Emma
Lene Emma
Leni Emma
Lilian Lillian
Lilli Emma
Lillian Lillian
Lilly Emma
Lina Emma
Linda Emma
Lindis Emma
Line Emma
Linnea Merete
Lisa Emma
Lisbet Emma
Lisbeth Emma
Lise Emma
Live Emma
Lone Emma
Lotte Emma
Louise Merete
Lovise Merete
Lydia Lillian
Mabel Emma
Madeleine Linn Katrin
Madelen Linn Katrin
Magda Emma
Magdalena Henriette
Magna Emma
Magnhild Emma
Magni Emma
Magny Emma
Mai-Britt Emma
Maiken Emma
Maja Emma
Maja Emma
Malena Merete
Malene Merete
Mali Emma
Malin Emma
Maren Emma
Margaret Lillian
Margareth Lillian
Margit Emma
Margot Emma
Margrete Merete
Margrethe Merete
Margun Emma
Margunn Emma
Mari Emma
Mari-Ann Linn Katrin
Maria Emma
Mariam Lillian
Marian Linn Katrin
Mariann Linn Katrin
Marianne Henriette
Marie Merete
Mariel Linn Katrin
Mariell Linn Katrin
Marielle Linn Katrin
Marina Merete
Marion Lillian
Marit Emma
Marita Merete
Marlen Katrin
Marlene Merete
Marry Emma
Marta Emma
Marte Emma
Martha Emma
Marthe Emma
Marthine Merete
Martina Merete
Martine Merete
Mary Emma
Mary-Ann Linn Katrin
Maryam Lillian
Mathea Merete
Mathilde Merete
Matilde Merete
May-Britt Emma
May-Liss Katrin
Maya Emma
Melissa Merete
Merete Merete
Merethe Merete
Mette Emma
Mia Emma
Michelle Katrin
Mie Emma
Mildrid Emma
Mille Emma
Mimmi Emma
Mina Emma
Mira Emma
Miriam Lillian
Mirjam Emma
Mona Emma
Monica Lillian
Monika Lillian
Møyfrid Emma
Målfrid Emma
Nadia Emma
Nadja Emma
Nancy Emma
Nanna Emma
Natalia Elisabeth
Natalie Elisabeth
Nathalie Elisabeth
Nelly Emma
Nicole Emma
Nicoline Henriette
Nikoline Henriette
Nina Emma
Ninni Emma
Nora Emma
Norma Emma
Norunn Emma
Oda Emma
Oddbjørg Emma
Oddfrid Emma
Oddlaug Emma
Oddny Emma
Oddrun Emma
Oddveig Emma
Odny Emma
Olaug Emma
Olga Emma
Oline Merete
Olivia Elisabeth
Palma Emma
Patricia Elisabeth
Paula Emma
Pauline Merete
Peggy Emma
Pernille Merete
Petra Emma
Pia Emma
Rachel Emma
Ragna Emma
Ragne Emma
Ragnhild Emma
Ragni Emma
Rakel Emma
Ramona Merete
Randi Emma
Rannveig Emma
Ranveig Emma
Rebecca Merete
Rebecka Merete
Rebekka Merete
Regina Merete
Regine Merete
Reidun Emma
Reidunn Emma
Renate Merete
Renathe Merete
Renee Katrin
Rigmor Emma
Rikke Emma
Rita Emma
Ronja Emma
Rosa Emma
Rose Emma
Runa Emma
Rønnaug Emma
Sabine Merete
Sabrina Merete
Sahra Emma
Samira Merete
Sandra Emma
Sanna Emma
Sanne Emma
Sara Emma
Sarah Emma
Selma Emma
Serine Merete
Sidsel Emma
Sigfrid Emma
Signe Emma
Signy Emma
Sigrid Emma
Sigrun Emma
Sigrund Emma
Sigrunn Emma
Silja Emma
Silje Emma
Silvia Lillian
Simone Merete
Sina Emma
Siren Emma
Siri Emma
Siril Emma
Sissel Emma
Snefrid Emma
Sofia Merete
Solbjørg Emma
Solfrid Emma
Solgunn Emma
Solrun Emma
Solrunn Emma
Solveig Emma
Solvor Emma
Solvår Emma
Sonia Emma
Sonja Emma
Sophie Merete
Stella Emma
Stephanie Lillian
Stina Emma
Stine Emma
Sunniva Lillian
Susan Emma
Susann Katrin
Susanna Merete
Susanne Merete
Suzanne Merete
Svanhild Emma
Svetlana Merete
Sylvi Emma
Sylvia Lillian
Synne Emma
Synneva Lillian
Synnøve Merete
Synøve Merete
Sølvi Emma
Tale Emma
Tanja Emma
Tanya Emma
Tara Emma
Tatiana Merete
Tatjana Merete
Tea Emma
Teresa Merete
Terese Merete
Thale Emma
Thea Emma
Theresa Merete
Therese Merete
Thora Emma
Thordis Emma
Tilde Emma
Tina Emma
Tine Emma
Tiril Emma
Tomine Merete
Tone Emma
Tonje Emma
Tonny Emma
Tora Emma
Torbjørg Emma
Tordis Emma
Torgunn Emma
Torhild Emma
Toril Emma
Torild Emma
Torill Emma
Torlaug Emma
Torun Emma
Torunn Emma
Tove Emma
Trine Emma
Trine-Lise Henriette
Trude Emma
Turi Emma
Turid Emma
Tuva Emma
Tyra Emma
Ulla Emma
Ulrikke Merete
Una Emma
Unni Emma
Valborg Emma
Valentina Henriette
Vanessa Merete
Vanja Emma
Venche Emma
Venke Emma
Vera Emma
Veronica Elisabeth
Veronika Elisabeth
Veslemøy Lillian
Vibecke Lillian
Vibeke Lillian
Victoria Elisabeth
Vigdis Emma
Viktoria Elisabeth
Vilde Emma
Vivi Emma
Vivian Lillian
Vårin Emma
Wanja Emma
Wenche Emma
Wencke Emma
Wendy Emma
Wenke Emma
Wigdis Emma
Yasmin Emma
Ylva Emma
Yngvild Emma
Yvonne Merete
Zahra Emma
Ågot Emma
Åsa Emma
Åse Emma
Åshild Emma
Åslaug Emma
Åsne Emma
Åsta Emma